Bénédictines de Sainte Bathilde

Chương Trình Lễ Giáng Sinh : Tại Lộc Nam

đan viện lúc hoàng hôn
- Canh thức Giáng Sinh : 22 h 30
- Lễ Giáng Sinh : 19 h 00 ( ở ngoài trời)
- Thánh lễ ban ngày : 7 h 00

Ngày 1. 1 (Tết dương lịch) : Phụng vụ cộng đoàn chú trọng đến lễ Mẹ Thiên Chúa nhiều hơn.

 >>> 

 

La Communauté

Chương Trình Lễ Giáng Sinh : Tại Lộc Nam

đan viện lúc hoàng hôn
- Canh thức Giáng Sinh : 22 h 30
- Lễ Giáng Sinh : 19 h 00 ( ở ngoài trời)
- Thánh lễ ban ngày : 7 h 00

Ngày 1. 1 (Tết dương lịch) : Phụng vụ cộng đoàn chú trọng đến lễ Mẹ Thiên Chúa nhiều hơn.

 >>> 

Offices de la Semaine Sainte à Loc-Nam

Horaires habituels
- à vérifier auprès du monastère -

 >>> 

A noter

 • Các Giờ Kinh Phụng Vụ

  - 4 h 15 : Kinh Sáng
  - 5 h 30 : Thánh Lễ
  - 11 h 10 : Kinh Giờ 6
  - 13 h 45 : Kinh Giờ 9
  - 16 h 30 : Kinh Chiều
  - 19 h 15 : Kinh Sách

 
© 2021 - Congrégation Sainte-Bathilde | Contact par email |  Mentions légales