Bénédictines de Sainte Bathilde

Nữ Biển Đức Hiển Linh – Lộc Nam

đan viện lúc hoàng hôn Dịp lễ Thánh Tâm (12/06/2015), cộng đoàn Hiển Linh - Lộc Nam được chính thức lên Đan viện đơn lập, với số chị em tình nguyện đi lập dòng là 33 người. Gồm 8 khấn trọn, 15 khấn đơn, 2 tập sinh và 8 thỉnh sinh

 >>> 

 

Lôc-Nam

La Communauté

Chương Trình Lễ Giáng Sinh : Tại Lộc Nam

đan viện lúc hoàng hôn
- Canh thức Giáng Sinh : 22 h 30
- Lễ Giáng Sinh : 19 h 00 ( ở ngoài trời)
- Thánh lễ ban ngày : 7 h 00

Ngày 1. 1 (Tết dương lịch) : Phụng vụ cộng đoàn chú trọng đến lễ Mẹ Thiên Chúa nhiều hơn.

 >>> 

Voir les autres articles dans La Communauté

Le Monastère

Voir les autres articles dans Le Monastère

L’Accueil

Accueil Liturgique

Célébrations dominicales

 >>> 

Voir les autres articles dans L’Accueil

Le Travail

Les cultures

Thé, café

 >>> 

Voir les autres articles dans Le Travail


A noter

 
© 2021 - Congrégation Sainte-Bathilde | Contact par email |  Mentions légales