Bénédictines de Sainte Bathilde

Nữ Biển Đức Hiển Linh – Lộc Nam

lundi 27 décembre 2010

đan viện lúc hoàng hôn Dịp lễ Thánh Tâm (12/06/2015), cộng đoàn Hiển Linh - Lộc Nam được chính thức lên Đan viện đơn lập, với số chị em tình nguyện đi lập dòng là 33 người. Gồm 8 khấn trọn, 15 khấn đơn, 2 tập sinh và 8 thỉnh sinh

Đời sống đan tu của cộng đoàn được nuôi dưỡng bởi các giờ cầu nguyện, kinh Phụng vụ, Lectio divina và Thánh lễ mỗi ngày.

Theo truyền thống Biển Đức : Cầu nguyện và Lao động, cộng đoàn cũng có Nhà Tiếp đón và phục vụ khách tĩnh tâm, may thêu áo lễ, làm bánh lễ, chăn nuôi (ong, cá, gà vịt) và trồng trọt (cà phê, chè, cây ăn trái).

 
© 2021 - Congrégation Sainte-Bathilde | Contact par email |  Mentions légales